Ik ben een ervaren professional en sedert 2005 doorlopend actief met informatiebeveiliging. Met een technische sterke achtergrond, diverse security certificeringen en opgeleid tot IT auditor heb ik de afgelopen jaren diverse rollen als Information Security Officer en (Information) Risk Manager / Officer uitgeoefend.

De afgelopen jaren heb ik bij diverse grote en complexe bestuurlijke organisaties geopereerd zoals blijkt uit mijn portfolio. Bij al deze organisaties heeft de ISO2700x standaard voor informatiebeveiliging  centraal gestaan, maar ook verwante frameworks zoals Cobit, BIG en ENSIA.

Naast de controle / audit rol vervul ik ook ook graag de advies rol waarbij ik aan de uitvoerders duidelijk maak wat de bedoeling is van de verschillende kaders. Hierbij wordt rekening gehouden met de gehanteerde werkwijze en aanwezige en beschikbare documentatie. Dit kan individueel in een lijn- of projectrol, maar kan ook worden uitgevoerd met behulp van workshops over verschillende onderwerpen.

Ik ben:

  • Doelgericht, altijd op zoek naar verschillende manieren om doelstellingen te halen;
    • Op basis van ervaringen en bevindingen bepaal ik de meest efficiente route om doelstellingen te behalen en neem ik initiatief om mensen en middelen te mobiliseren;
  • Pragmatisch, zoeken naar de juiste balans tussen gewenste en noodzakelijke situatie;
    • Altijd op zoek naar de verbinding voor draagvlak en hergebruik van wat aanwezig is;
    • Hiervoor is vaak communicatie met verschillende lagen binnen de organisatie nodig;
  • Verantwoordelijk voor activiteiten die door of namens hem worden uitgevoerd;
  • Klantgericht, in zijn opdrachten houdt hij rekening met het klantbelang bij het realiseren van doelstellingen.

Ik kijk er naar uit u persoonlijk de hand te mogen schudden en licht mijn kennis en ervaring graag nader toe.